A versek és megjelölt fotók, Kun Magdolna saját alkotásai; A művek a szerző tulajdonát képezik, ezek egészének vagy részének másolása,terjesztése, publikálása, csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. 1999./LXXVI/tv./1.§

2018. március 18., vasárnap

GyöngyszemekMinden érző anyaszív meghal egy kicsit,
mikor hullni látja gyermekének gyöngyszemkönnyeit,
hisz azok az apró, kicsiny  gyöngyök lelkeikbe marnak,
erősítvén bennük az elrejtett fájdalmat.

Minden érző anyaszív, egy pihén-puha bársony,
melynek selymessége olyan, mint a mesebeli álom,
ami vigaszt ad, védelmez, megnyugvást adhat,
mikor a gyermeki szemekben könnyek ragyognak.

Az anyák szíve olyan kincs, olyan ékes drágakő,
melyben gyémántként fénylik az akaraterő,
az-az elszánt szentakarat, mellyel egy emberöltőn át
gyermekére ölelheti a boldog mosolygást.

Kun Magdolna

2018. március 17., szombat

Az anyák életeNéha oly fájdalmas, oly szomorú az anyák élete,
főleg hogyha fogytán van hitük ereje,
s ha már nincs meg bennük az a régi kitartás,
mivel ledönthettek maguk előtt minden akadályt.

Néha túl nehéz az anyáknak akként cselekedni,
hogy fájdalmukat ne lássa, ne ismerje senki,,
s hogy gyermeküknek az életről is úgy meséljenek,
mintha az nem csalna szemükbe soha könnyeket.

Néha az anyák is erőtlenné válnak,
de csak mennek előre, és sohasem hátrálnak,
mert szívük hatja őket, s az a nagy-nagy szeretet,
amivel halálukig védelmezik gyermekeiket.

Kun Magdolna

2018. március 10., szombat

Lelketlen lelkek
Lehet, hogy az élet bársonyszékbe ültet,
s palotád is fénylő kincsektől lesz teljes,
de egyet ne feledj, bárhogy csillog kincsed,
semmit sem érnek, ha lelketlenné tesznek.

Mert egy nap, te is ott állsz azon hosszú sorba,
ahol lelketlen lelkek égnek a kénköves pokolba,
s ahol emberséget, szeretetet, hiába remélsz,
nem oldoz fel bűnöd alól az áldott Istenkéz.

Kik szegényen halnak, ám de szeretet adnak,
még a gazdagoktól is sokkal gazdagabbak,
mert az ő lelkük csillagként fénylik odafenn,
míg salakként azoké kit Isten a pokolban felejt.

Kun Magdolna

2018. március 4., vasárnap

Volt idő


Volt idő, mikor minden szavam a boldogságról szólt,
s arról, hogy az élet mily védőn felkarolt
akkor amikor megleltem azt a réges-régen vártat,
ki erejét vette a boldogtalanságnak.

Volt idő, mikor szemeimben nem csillogott könny,
és szívem sem fájdította emberi közöny,
mert úgy láttam e világot, mint egy színes  meseképet,
miben minden szép és jó valósággá éledt.

Volt idő, mikor úgy éreztem semmi nem lehet,
ami alapjában rendíti meg  azon hitemet,
hogy aki tiszta szívből szeret, az sosem bánja meg,
amiért mások miatt sírt el egy egész életet.

Volt idő, volt bizony, mikor nem kérdezték tőlem,
miért gyászol  szívem ily nagyon  összetörten,
s miért sírnak könnyeket azok a boldog szép szavak,
melyek egykoron az öröm hangjaként szóltak.

Régen volt mindez.  Ma már a mesék tovatűntek.
Csak néhány emlék maradt, s pernyéje a tűznek.
Annak a nagy tűznek, melynek láva forrósága,
most a leghidegebb télnek lába nyomát járja.

Kun Magdolna

2018. március 3., szombat

Bocsáss meg, fiamTalán volt olyan nap, mikor megbántottalak,
és nem tiszteltem kellőképpen kamaszságodat,
mert irántad érzett szeretetem nem engedte meg,
hogy mindenben egyet érthessek veled.

De tudnod kell, fiam, ha vétettem is ellened,
azt azért tettem, hogy írott sorsod ne sebezzen meg,
hisz oly sok könnyet el kell sírni, míg ráeszmélhetünk,
döntésektől függ az egész életünk.

Én csak próbáltalak védelmezni, jó anyaként óvni,
hogy ne kelljen a világ előtt félve meghajolni,
és alázattal tűrni, hogy egyszer elvegyék majd tőled,
a Jóistentől kapott,  hited, emberséged.

Ezért mindig úgy gondolj rám, és mindig úgy szeress,
mintha én mutattam volna azokat a szépségeket meg,
melyektől virágzó nyár lesz majd az egész életed,
az-az élet, drága fiam,  amit én adtam neked.

Kun Magdolna

2018. február 25., vasárnap

Az út végéhez érve


Az út végéhez érve mind elfáradunk.
Lassabban ver szívünk, elhalkul hangunk.
Csak a csendet vágyjuk, s azt a nyugalmat,
ami némi reményt, s hitet sugallhat.

Az út végéhez érve, mind magunk leszünk,
társak nélkül éljük majd az életünk,
így magányunkban nem lesz, ki vigasztalhatna,
ki átölelne minket, ha sír a szív szava.

Az út végéhez érve számadást adunk
azokról a dolgokról, miket hátrahagyhatunk
mindazoknak kik becsülettel tovább cipelik
keresztjeink, mik vállainkról levetettetik.

Kun Magdolna

2018. február 24., szombat

Nagymamámra emlékezvén


Áldott szívét betöltötte a jóság, szeretet,
melyekből az Isten néki bőven méretett,
hogy tudjon adni belőle minden embernek,
kiktől elfordultak, s kiket megvettek.

Neki sosem hagyott alább életküzdelme,
mert Isten szeretete volt a fegyvere,
mi védőpajzsként szolgált, akkor is, ha könnye,
szívére hullván összetörtté tette.

Ő szerény volt, egyszerű hétköznapi asszony,
ki túlküzdte magát sértésen, fájdalmon,
azért, hogy mások lelkét ápolja, mások lelkét védje,
azokét, kiknek ő volt az élet példaképe.

Kun Magdolna